اتاق ها

اتاق دو تخته دوبل

از: 310,000 تومان شب

اتاق دو تخته تویین

از: 310,000 تومان شب

اتاق دو تخته اکونومی

از: 189,000 تومان شب

اتاق سه تخته

از: 395,000 تومان شب

اتاق چهار تخته

از: 480,000 تومان شب

سوییت فوق العاده

از: 650,000 تومان شب