قوانین هتل

قوانین رزرو

ابطال و تغييرات رزرو کمتر از 30 روز مانده به ورود ميهمان شامل 30% از کل هزينه اقامت ميهمان مي باشد.

ابطال رزرو کمتر از مدت زمان 7 روز مانده به ورود ميهمان شامل 50% کل هزينه اقامت مي باشد.
ابطال رزرو کمتر از مدت زمان 48ساعت مانده به ورود ميهمان شامل 100% کل هزينه اقامت مي باشد.

لازم به ذکر است در صورت عدم پرداخت وجه پيش دريافت، رزرو کان لم يکن خواهد بود و اين هتل هيچگونه مسئوليتي نسبت به رزرو نخواهد داشت.

*کليه افرادي که در هر اتاق پذيرش مي شوند مي بايست به يکديگر محرم باشند و مدارک لازم را همراه داشته باشند.
*تحويل اتاق از ساعت 14:00 و تخليه اتاق تا ساعت 12:00 مي باشد.

پذیرش میهمانان، در صورت غیربومی بودن فقط با ارائه ی نامه اداره اماکن و کارت ملی و شناسنامه عکس دار فرد امکان پذیر است.
پذیرش صیغه نامه رسمی به صورت دفترچه ای با مهر برجسته، به همراه ارائه ی کارت ملی و شناسنامه عکس دار زوجین، امکان پذیر است.

*جهت کودکان 3 تا 8 سال “به شرط عدم استفاده از سرويس اضافه” 50% هزينه نفر اضافه دريافت مي گردد و درصورت استفاده از سرويس اضافه هزينه نفر اضافه به صورت کامل دريافت مي گردد.

*جهت کودکان بالاي 8 سال هزينه نفر اضافه بصورت کامل دريافت مي گردد.

Skip to toolbar