رزرواسیون

میهمان عزیز

به منظور تایید قطعی رزرو خود با شماره تلفن های ۰۳۱۳۴۷۰۷۱۴۵ و ۰۳۱۳۴۷۰۷۱۴۶ تماس حاصل فرمایید.

اتاق دو تخته دوبل

از: ۵۱۶,۰۰۰ تومان شب

اتاق دو تخته تویین

از: ۵۱۶,۰۰۰ تومان شب

اتاق دو تخته اکونومی

از: ۴۰۰,۰۰۰ تومان شب

اتاق سه تخته

از: ۶۶۶,۰۰۰ تومان شب

اتاق چهار تخته

از: ۸۱۶,۰۰۰ تومان شب

سوییت فوق العاده

از: ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان شب