رزرواسیون

میهمان عزیز

به منظور تایید قطعی رزرو خود با شماره تلفن های ۰۳۱۳۴۴۵۴۵۴۹ و ۰۳۱۳۴۴۵۴۵۴۸ تماس حاصل فرمایید.

اتاق دو تخته دوبل

از: ۵,۱۶۰,۰۰۰ تومان شب

اتاق دو تخته تویین

از: ۵,۱۶۰,۰۰۰ تومان شب

اتاق دو تخته اکونومی

از: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان شب

اتاق سه تخته

از: ۶,۶۶۰,۰۰۰ تومان شب

اتاق چهار تخته

از: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان شب

سوییت فوق العاده

از: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان شب