رزرواسیون

میهمان عزیز

به منظور تایید قطعی رزرو خود با شماره تلفن های ۰۳۱۳۴۴۵۴۵۴۹ و ۰۳۱۳۴۴۵۴۵۴۸ تماس حاصل فرمایید.

اتاق دو تخته دوبل

از: ۳۱۰,۰۰۰ تومان شب

اتاق دو تخته تویین

از: ۳۱۰,۰۰۰ تومان شب

اتاق دو تخته اکونومی

از: ۱۸۹,۰۰۰ تومان شب

اتاق سه تخته

از: ۳۹۵,۰۰۰ تومان شب

اتاق چهار تخته

از: ۴۸۰,۰۰۰ تومان شب

سوییت فوق العاده

از: ۶۵۰,۰۰۰ تومان شب