رزرواسیون

میهمان عزیز

به منظور تایید قطعی رزرو خود با شماره تلفن های ۰۳۱۳۴۷۰۷۱۴۵ و ۰۳۱۳۴۷۰۷۱۴۶ تماس حاصل فرمایید.

اتاق دو تخته دوبل

از: $ ۴۷۵,۰۰۰٫۰ شب

اتاق دو تخته تویین

از: $ ۴۷۵,۰۰۰٫۰ شب

اتاق دو تخته اکونومی

از: $ ۴۰۰,۰۰۰٫۰ شب

اتاق سه تخته

از: $ ۶۰,۹۰۰٫۰ شب

اتاق چهار تخته

از: $ ۷۰۴,۰۰۰٫۰ شب

سوییت فوق العاده

از: $ ۱,۰۵۰,۰۰۰٫۰ شب